Especial

Oferta especial limitada

353,31 € 371,90 €
Oferta especial limitada

329,75 € 347,11 €
Oferta especial limitada

314,05 € 330,58 €
Oferta especial limitada

314,05 € 330,58 €

Условия за ползване

Моля прочетете подробно описаните по-долу условия, тъй като след приемането им, Вие сключвате договор със Zenapro.com, „Шоопландия Груп” ООД и за Вас възникват определени права и задължения, подчинени на посочените по-долу правила.

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Шоопландия Груп запазва правото си да изменя, допълва и редактира настоящите Общи условия за ползване по всяко време, като всички промени се публикуват на следния адрес: https://www.zenapro.com

 

Съобщения за нарушаване на тези Общи условия за ползване се изпращат на адрес: info@zenapro.com

 

2. Информация съгласно Закона за eлектронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 

Наименование на Доставчика: Шоопландия Груп ООД;

 

Седалище и адрес на управление: гр. София 1917, ул. Бесарабия сф;

 

Адрес за кореспонденция: ; info@zenapro.com

 

ЕИК: 203729292;

 

ДДС: номер: BG203729292;

 

МОЛ: Пенчо Стоименов Катранджийски.

 

 

3.Закон за защита на личните данни.

 

3.1 Надзорен орган: Комисия за защита на личните данни- гр.София, пк.1000, ул.”И. Гешов”№15, тел.(02)9402046; факс(02)9403640; email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg;

 

 

4.Политика за използване на бисквитки

 

Cookies (бисквитки) - малки текстови файлове, чрез инсталирането на които, Шоопландия Груп ООД осигурява най-добра възможност за ползване на уебсайта си, чрез съхраняване на информация за потребителите, възстановяване на информацията за потребителя, проследяване на действия, идентификация и други сходни дейности, например съхранение на информация за услугите, от които се интересува потребителя, с цел предоставяне на подходяща информация при посещението му на Уебсайта.

 

Шоопландия Груп ООД има право, но не и изрично задължение да използва и/или инсталира бисквитки (cookies) с цел проследяване действията му и предоставяне на релевантна информация.

 

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ (COOKIES POLICY)

1. Какво са бисквитките (т.нар. cookies)

 

За да функционира, нашият Уебсайт се нуждае от определена информация за неговите ползватели. Събирането на същата става посредством използването на бисквитките. Те представляват малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате нашия Уебсайт. По правило, информацията, събрана чрез използването на бисквитките не позволява идентифициране на ползвателя. В случай че това е възможно, ние ще Ви уведомим предварително и ще събираме такава информация единствено, в случай че изразите изрично съгласие за това.

 

2. Какви бисквитки използва Zenapro.com на своя Уебсайт, какво е тяхното предназначение и колко време се съхранява всяка от тях на Вашето устройството

 

2.1 Необходими бисквитки

 

Тези бисквитки са нужни, за да може уеб сайтът да функционира правилно и не могат да бъдат изключени в нашите системи. Обикновено са настроени да се задействат като отговор на действие от ваша страна, често молба за дадена услуга, като настройване на предпочитанията ви за поверителност, вписване или попълване на форма. Можете да настроите браузъра ви да блокира или да ви уведомява за наличието на такива бисквитки, но в такъв случай някои части от сайта няма да функционират. Тези бисквитки не съхраняват разпознаваема лична информация.

 

2.2 Бисквитки за поведение

 

Бисквитките за поведение са изключително важни за нас, за да разберем как взаимодействате със сайта ни, кои страници посещавате най-често и кои реклами разглеждате. Тези бисквитки събират информация, но тя не е свързана с отделните потребители. Употребата на бисквитките за поведение е, за да: имаме информация за начина, по който използвате нашия уебсайт измерим ефективността на нашите реклами подобрим потребителското преживяване на сайта ни

 

2.3 Бисквитки от външни услуги

 

На различни страници от нашия уебсайт можете да срещнете съдържание собственост на трети страни, като YouTube или Google Maps. Информираме ви, че ние нямаме контрол над бисквитките използвани от съответните трети страни. Повече информация за тях можете да откриете на съответните сайтове.

 

3. Вашите възможности – как да контролирате бисквитките

 

При първо влизане в Уебсайта ще имате достъп до футър, в който следва да посочите за инсталиране на кои бисквитки давате своето съгласие. В случай че бъде натиснат бутона „Съгласен съм” или извършите каквото и да е активно действие на Уебсайта (като скролване или натисне бутон от менюто), ще приемем, че приемате бисквитките, които са описани като активни във футъра, а именно Необходими Бисквитки, Бисквитки за поведение, Бисквитки от външни услуги.

 

Ако искате да персонализирате използваните бисквитки, може да направите това чрез настройките на Вашия браузър, както и чрез бутона за управление на бисквитки (Cookies Manager), достъпен на следния адрес Управление на бисквитки Посредством него може да изразите изрично съгласие за инсталиране на определени бисквитки, за които това ни е необходимо.

 

С цел да поддържаме нашата информация актуална, както и за да се съобразим с Вашите предпочитания, дванадесет месеца след даване на първоначалното съгласие ние ще поискаме отново същото.

 

Междувременно, следва да имате предвид, че може да оттеглите първоначално даденото от Вас съгласие (в случаите, в които същото ни е било необходимо) по всяко едно време, отново чрез използване на съответната функция от бутона за управление на бисквитките.

 

Настоящата Политика за бисквитки на Zenapro.com е утвърдена от управителя на дружеството и е в сила, считано от 25.05.2018 г.

 

Настоящата Политика е неразделна част от Общите условия на Zenapro.com, находящи се на следната Интернет страница: https://www.zenapro.com/

 

II. Общи условия за ползване на услугата „Регистрация, трансфер и управление на домейн имена”, предоставяни от Zenapro.com

Условия за ползване на услугата регистрация, трансфер, подновяване и управление на домейн имена

Моля прочетете подробно описаните по-долу условия, тъй като след приемането им, Вие сключвате договор с Шоопландия Груп ООД и за Вас възникват определени права и задължения, подчинени на посочените по-долу правила.

 

С настоящите условия за ползване се определят и регулират отношенията на „Шоопландия Груп” ООД, наричан по-долу и за краткост „Доставчик” и всеки клиент, желаещ да се възползва от предлаганите от Дружеството услуги, наричан по-долу и за краткост „Потребител”.

 

Всеки Потребител, ползващ предоставяните от Доставчика услуги се съгласява да спазва посочените по-долу Условия за ползване, като договорът между Доставчикът и Потребителят се счита за сключен от момента на изразяване в електронна форма на съгласието на ПОТРЕБИТЕЛЯ с тези Условия за ползване. В последния случай електронното изявление на ПОТРЕБИТЕЛЯ се извършва чрез отбелязване в полето “Съгласен съм с условията за ползване на услугите на "ZENAPRO.COM" и кликването на съответния виртуален бутон за извършване на регистрацията. С това ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е съгласен с Условията за ползване, че ги приема безусловно и се задължава да ги спазва.

 

І. ПРЕДМЕТ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА УСЛУГАТА

1. Доставчикът се задължава да предостави на Потребителя срещу възнаграждение следните услуги:

 

1.1 Справка за свободно име на домейн;

 

1.2 Вписване на името на домейн в регистрите на имената на домейни в Интернет;

 

1.3 Защита на личните данни на Потребителя за периода на регистрация на домейна, като допълнителна услуга;

 

 

1.4 Трансфер на домейни;

 

2.1 За да бъде възможно ползването на посочените по-горе услуги, Потребителят, следва да се регистрира, като предостави необходимата информация посредством попълването на регистрационна форма, находяща се на сайта на Доставчика и заплати дължимата абонаментна такса, намираща се на следната Интернет страница :www.zenapro.com

 

 

3. След извършване на плащането, заявеният от Потребителя домейн се вписва в посочените от него регистри на домейн имена в Интернет, при спазване на правилата за регистрация на организацията, която поддържа областта на името на домейна.

 

4. Потребителя предварително заявява периода, за който регистрира домейн името.

 

 

  1. 1 Промоционални домейн имена, са на специална цена само за първата година от регистрацията си. За всяка следваща година Потребителя следва да заплати стандартната цена за удължаване.

 

  1. 2 Активирането на домейна се извършва в срок от 24 часа след отразяване на плащане от страна на Потребителя.

 

5. Доставчикът следва да изпрати уведомление по електронен път на посочения от Потребителя електронен адрес за успешната активация на домейна.

 

6. Доставчикът не носи отговорност в случаите, в които Потребителят е предоставил грешна, неточна или непълна информация при заявяването на домейна за регистрация и това е довело до отказ от страна на регистратора да регистрира заявения домейн, съответно до прекратяване на регистрацията на домейна.

 

7. Доставчикът не носи отговорност в случаите в които заявен от Потребителят домейн е бил резервиран от трето лице от момента на подаване на заявката до окончателното заплащане на дължимата сума.

 

8. Възможностите за подновяване на домейн имена след датата им на изтичане, са в рамките на следните периоди в зависимост от техните TLDs(разширения). След изтичане на горепосочените периоди и при не подновяването им в срок в зависимост от условията на различните регистрари, за да се допусне възстановяване на не подновен домейн, се изисква допълнително заплащане на наказателни такси, чийто размер е както следва:

 

TLD (ДОМЕЙН РАЗШИРЕНИЕ)ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ      ГРАТИСЕН ПЕРИОД СЛЕД ИЗТИЧАНЕ  НАКАЗАТЕЛЕН ПЕРИОД                НАКАЗАТЕЛНА ТАКСА

.COM    същия ден         36 дни  30 дни  160.0 $

.NET      същия ден         36 дни  30 дни  160.0 $

.INFO    същия ден         36 дни  30 дни  117.25 $

.ORG     същия ден         36 дни  30 дни  117.25 $

.EU         същия ден         0 дни    40 дни  41 $

.BG        същия ден         7 дни    30 дни  84.48 лв.

.BIZ        същия ден         36 дни  30 дни  117.25 $

.DE         същия ден         0 дни    Няма     Няма

.IN          същия ден         36 дни  30 дни  196.90 $

.PRO      същия ден         36 дни  30 дни  55.96 $

.RU        същия ден         30 дни  Без        Без

.UK        същия ден         90 дни  Няма     Няма

.US         същия ден         36 дни  30 дни  117.25 $

.US         същия ден         40 дни  30 дни  700.0 $

S          същия ден          36 дни  Няма    Няма

9. Преди изтичане срока за подновяване на домейна, Доставчикът изпраща на Потребителя, уведомление на посочен от него електронен адрес, като се освобождава от отговорност, в случай че същото не е получено, поради промяна в електронния адрес на Потребителя, за която Доставчикът не е бил уведомен.

 

10. Доставчикът не носи отговорност, за всички последващи неблагоприятни последици за Потребителя, които биха настъпили в случай на не подновяване на регистриран от него домейн с указания от регистрара срок.

 

11. Цялата предоставена от Клиента информация в регистрационната форма на съответната организация, която поддържа областта на името на домейна, става публично достъпна.

 

ІІ. ТРАНСФЕР НА ДОМЕЙН ИМЕ

12. Ценообразуване и процедури по трансфер на домейн имена

 

12.1 Цените за трансфер на домейн важат за 1 година.

 

12.2 Трансферирането на домейн към Zenapro.com не е обвързано с допълнителни такси и/или комисионни. Потребителя заплаща само цената за трансфер, като в нея се включва едногодишно подновяване на Домейн името от крайната дата на изтичането му.

 

13. Домейн имената за трансфер, трябва да се заявят минимум 7 дни преди датата на изтичането им.

 

13.1 Трансферирането на Домейни в различните TLDs отнемат технологично време от 5 до 14 дни.

 

14. Домейн име не може да бъде изискано за трансфер от Zenapro.com при следните хипотези:

 

Включена/Активна "забрана за трансфер на домейн името" от настоящия регистратор. Изисква се отключване от страна на Потребителя.

Kод за трансфер. За да се изиска трансфер на домейн име от Zenapro.com се изисква специфичен трансферен код (наричан още Auth code, secret key, ERR key и др.). Без него е невъзможно авторизирането на домейн името.

Трансфер не може да се инициира ако дадено домейн име е регистрирано и/или подновено преди по-малко от 60 дни от изискването на трансфер.

Трансфер не може да се инициира ако дадено домейн име е изтекло и/или предстои изтриването му, към датата на изискването на трансфера.

 

15. Доставчикът има право да предоставя информация за своите Потребители, посредством регистрите на имената на домейни в Интернет.

 

16. Доставчикът има право да предостави цялата информация за Потребителите си, в случай че същата е поискана от компетентните държавни органи по съответния ред.

 

17. По отношение на защитата на личните данни на Потребителите си, Доставчикът се задължава да спазва приетата от него Декларация за конфиденциалност, която е неразделна част от настоящите общи условия.

 

18. В случай, че бъде установено ползване на регистриран от Доставчика домейн, в нарушение на българското законодателство, същият има право да преустанови достъпа на Потребителя до него.

 

19. Доставчикът има право да спре достъпа на Потребителя до домейна, както и да заличи името му от регистрите на имената в Интернет, ако се установи наличието на някоя от следните хипотези:

 

наличие на съдебно или арбитражно решение, с което спира достъпа на Потребителя до домейна, или с което се разпорежда неговото заличаване;

в случай, че се установи ползване на сайта, към който сочи домейн името, в нарушение на законовите разпоредби на действащото българско законодателство, приложимото европейско право или правилата на етиката и морала;

при използването на домейна се нарушават признати и гарантирани от закона права на трети лица;

20. Доставчикът се освобождава от отговорност във връзка с всички вреди и пропуснати ползи, настъпили за Потребителя, в резултат от спиране на достъпа до домейна поради някоя от горепосочените причини.

 

 

21. Всички запитвания и заявки свързани с регистрация, трансфер и управление на домейн имена, включително и оплаквания и случаи на злоупотреба с такива, следва да бъдат отправяни по официален път към някой от каналите на комуникация на Доставчика (система за запитвания и ескалации, e-mail, телефон). Доставчика се задължава да предостави отговор в рамките на до 5 работни дни.

 

IV. ВЕРИФИКАЦИЯ НА ДАННИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

22. Доставчикът има право да извършва спрямо Потребителя действия по потвърждение (верификация) на данните, предоставени от последния при регистрацията на домейн, и в частност на имейл адреса, посочен за контакт (т.нар. WHOIS информация за домейн притежателя).

 

 

23. Процесът по потвърждение (верификация) се извършва от Доставчика само спрямо посочените в т. 24. в следните хипотези:

 

при регистрация на ново домейн име;

при трансфер на домейн име между Доставчика и други лица, предоставящи услуги по регистрация на домейни, по реда на Раздел II. от тези условия;

при промени в съществуващите данни за контакт на Потребителя (в т.нар. WHOIS информация).

23.1. Процес по потвърждение (верификация) се извършва от Доставчика веднъж годишно по негова преценка и спрямо Потребители с регистрирани домейн имена.

 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ

26. Настоящият Договор се прекратява:

 

с изтичане на неговия срок ;

при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

по взаимно съгласие между страните;

при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

27. Доставчикът има право без предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните от него услуги се ползват в нарушение на настоящите общи условия и при нарушаване на действащото на  правилата на морала и добрите нрави.

 

 

Настоящите условия за ползване са неразделна част от общите условия на Доставчика, намиращи се на следния електронен адрес:http://www.zenapro.com/

 

Последно изменение от 20.06.2018г.

 

Ръководството на Шоопландия Груп ООД

 

 

 


Menu